Můj-životopis.cz - Europass


Europass vzor

Co je to Europass?

Europass jsou jednotné celoevropské dokumenty, které pomohou občanům Evropské unie prosadit se na trhu práce v zemích EU a informovat v jednotném stylu/formátu o své pracovní zkušenosti, vzdělání, jazykových dovednostech a odborné kvalifikaci v jakémkoliv jazyce Evropské unie.

Z čeho se skládá Europass?

1. Europass – strukturovaný životopis

2. Europass – jazykový pas

3. Europass – mobilita

4. Europass – dodatek k osvědčení

5. Europass – dodatek k diplomu

1. Co je to Europass – životopis?

Je to strukturovaný životopis navrhnutý Radou Evropy, který má pomoci občanovi členského státu evropské unie při podávání žádosti o pracovní pozici v cizím členském státě. Je to předvyplněný vzor dokumentu obsahující podstatné informace pro zaměstnavatele. Je to jeden ze dvou dokumentů, který si vyplňuje sám občan.

2. Co je to Europass – jazykový pas?

Je to dokument, který si vytvoří občan EU a do kterého zaznamená všechny svoje jazykové schopnosti a dovednosti. Je možné do dokumentu zadat celkový přehled jazyků, které občan zvládne používat. Jsou zde informace, do jaké míry dokáže osoba v cizím jazyce psát, číst a komunikovat. Dovednosti se hodnotí podle předem stanovených jazykových úrovní .

3. CO je to Europass – mobilita?

Je to dokument obsahující informace o absolvované evropské studijní stáži, kterou držitel absolvoval (např. studijní pobyt v rámci výměnného programu, odborná praxe v zahraničí, dobrovolnická práce v nevládních organizacích). Dokument vystavuje organizace, která vyslal osobu na stáž (např. škola, zaměstnavatel, nevládní organizace, agentura) a hostitelská organizace (např. škola, firma, nevládní organizace)

4. Co je to Europass – dodatek k osvědčení?

Je to dokument vydávaný k osvědčení o odborném vzdělání. Vystavuje se v českém a jazyce a v jednom z tří dalších angličtině, němčině nebo francouzštině. Má vysvětlit podstatu odborné kvalifikace.

5. Co je to Europass – dodatek k diplomu?

Je to dokument, který dostane absolvent VŠ nebo VOŠ. Tento dokument má vysvětlit jakého vzdělání přesně absolvent dosáhl. A zajistí uznání vzdělání a titulu v zahraničí.

Proč použít Europass?

- V zemích evropské unie je to nejjistější uznávaná forma dokumentů, pro prezentování informací o osobě.

- Snadné zhotovení strukturovaného životopisu v cizím jazyce.

- Použití Europassu je samozřejmě možné i v mateřské zemi.

- Možnost stažení zdarma několika předvyplněných vzorů přímo z webu Europass

Kde můžete použít Europass?

Europass byl hlavně vytvořen pro zjednodušení a usnadnění občanům států evropské unie.

Kdo může použít Europass?

Europass mohou použít všichni občané států Evropské unie, ale mohou si jej pořídit i státní příslušníci třetích zemí, kteří mají bydliště v jenom z členských států EU.

 

 

seximedia.cz pronájem BMW X6 simpsonovovi online palivové dřevo opava kovy.cz
www.muj-zivotopis.cz © 2012
302 Found

Found

The document has moved here.